Chính sách thanh toán

Thanh toán hình thức chuyển khoản qua ngân hàng:

  • Sau khi lên đơn, khách hàng tạm ứng 1 phần giá trị đơn hàng để xưởng tiến hành sản xuất cây.
  • Sau khi hoàn thành đơn, khách hàng thanh toán phần còn lại theo địa chỉ ngân hàng bên dưới.
  1. Số tài khoản: 0491000155473 – Vietcombank. Chủ tài khoản: Trương Văn Chiến – Chi nhánh Hà Nội.
  2. Số tài khoản: 107004258938 – Viettinbank. Chủ tài khoản: Trương Văn Nhật – Chi nhánh: Ba Đình – Hà Nội